Elektronické knihy nebo tištěné

Tento článek jsem napsal původně pro Mladou Frontu v roce 2014. Níže najdete jeho aktualizovanou podobu. Většina informací o sazbě elektronických knih však platí i dnes po sedmi letech (psáno 2021).

Na jednu prodanou elektronickou knihu připadne 100 papírových. Čím to je? Nechme stranou, že přeci jen se mnoho elektronických knížek stáhne zdarma, a nikdo neví kolik. Co čtenářům tedy na e-knihách vadí nebo proč se tak málo prodávají? A mají e-knihy nějaké nevýhody?

Elektronickým knihám nepřeje jejich malá nabídka. Dle portálu heureka.cz máme v České republice 13 900 e-knih (53 400 v rice 2021) srovnej s 675 000 v papíru ( 1 062 000 v roce 2021) . To je skoro padesátkrát víc (skoro dvacetkrát víc v roce 2021). E-shopů na e-knihy je málo a málo nakladatelů má svůj web připravený na prodej elektronické verze knihy. To se naštěstí již změnilo, ale v podstatě kromě Databook.cz neexistuje specializovaný e-shop na e-knihy. Paradoxně horší dostupnost e-knih je dána také jejich různými omezeními z hlediska zabezpečení.

Problémy se sazbou elektronických knih

Nedostatky mohou být v kompatibilitě software a hardware naštěstí právě u nás toto distributoři e-knih vyřešili poměrně dobře. Problémy dělalo hlavně tzv. tvrdé DRM (o tom však jindy).

Problematická je sazba. Podle známého knižního grafika Martina Peciny by v ideálním případě měl formát e-knihy umět a software respektive hardware čtečky podporovat:

  • Umět definovat různé typy mezislovních mezer (pevná, nedělitelná, zúžená, číslicová, atd.).
  • Definovat jazyk dokumentu.
  • Dělení slov nebo umožnit zarovnávat na praporek, aby nevznikaly příliš veliké mezery mezi slovy a řeky (velké mezery mezi slovy ležící nad sebou mezi řádky)
  • Umožnit jednoduše definovat oddíly, kapitoly a nadpisy.
  • Obsahovat systémová písma s co nejširší znakovou sadou včetně co nejlepší diakritiky
  • Podporovat pravidlo, že pokud je odstavec tvořen čtyřmi a více řádky (při stávající velikosti), sváží se první dva a druhé dva. Pokud je odstavec tvořen třemi řádky svaž poslední dva. Nevejde-li se na řádek XY znaků, změň zarovnání textu na levý praporek.
  • Svázání nadpisu s následujícím odstavcem a oddílem. Oddíl a kapitolu začínej vždy na nové stránce.

E-knihy mají tedy celou řadu typografických problémů. Je to z těchto důvodů:

  • Nevíme na čem se bude zobrazovat respektive jaký bude hardware, který čtenář použije
  • Nevíme jaký software čtenář ke čtení e-knihy použije
  • Nevíme jaký formát respektive velikost displeje a velikost písma čtenář použije

Proto se e-knihy dělají hodně zjednodušené, aby se daly přečíst na všem i přesto, že pro většinu typografických prvů existují html entity. Bohužel ne všechen hardware a software je podporuje. Jak jste na tom vy? Vadí vám současná zjednodušená sazba elektronických knížek?

Článek je reprintem mého článku v Mladé Frontě.